Jan Piekarczyk zmarł 1 kwietnia 2011
Tę Stronę, jako "Cyfrowy Pomnik", zachowują w Sieci żywi (Pr. K.)


Polski
-English

GALOIS
 
Niekomercyjny periodyk
o myślach, sztuce i matematyce.
 
A nonprofit periodical
of thought, arts and mathematics.
 
Polski-English
 

 
The counter started on 2004.08.19. 

 

Jan Piekarczyk has died on 1 April 2011
This site, intended as a digital memorial, was reactivated by friends
.